Den som vill träna och få en frisk och stark kropp går med största sannolikhet till ett gym för att få det. Men gymmet kan faktiskt bidra till motsatt effekt och ett gym med dålig luft ger både huvudvärk och leder till trötthet.

440873-gym-equipment-room

Många föredrar att gå på gym framför att ge sig ut och springa eller köra ett gruppass. Men ska man få ut så mycket som möjligt av gymandet gäller det att man vet vad man håller på med och att man har rätt utrustning. Om man har dessa saker, men ändå inte ser något resultat eller känner att man får ut något av det, kan det vara så att man bör bege sig till en annan lokal än just gymmet för att träna.

Dålig luft i många gym

I den här artikeln kan man nämligen läsa om en ny undersökning som visat att gymluften kan göra så att man får svårt att prestera och ge en ont i huvudet. Undersökningen gjordes på elva stycken gym och dessa utrustades med luftkvalitetsmätare. Flertalet mätningar visade att gymluften hade höga halter av formaldehyd, koldioxid och luftburna dammpartiklar. Att det var en hög halt av koldioxid i luften är ett tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska och att andra föroreningar förmodligen också är höga.

Fortsätt gå på gym

Har gymmet ett dåligt luftflöde blir vi trötta och kan få ont i huvudet. Dessutom kan människor med allergier och astmatiker få det väldigt jobbigt när mängden föroreningar i luften är hög. Ett dåligt luftflöde ökar även lukterna, vilket gör det rent otrevligt att vistas på gymmet. Trots att det finns en risk att man mår sämre av att träna på gym, bör det dock inte vara så på alla gym. Upplever man dålig luft på gymmet är det dessutom enkelt att meddela personalen och be dem göra något åt det.